Hoornse VVD stuurt Open Brief naar College van B&W

Geacht College,

 

Via de media hebben wij moeten constateren dat de gemeente Hoorn een bodemprocedure wil gaan starten tegen garage Auto Tensen. Reden is het conflict dat is ontstaan over de wijze waarop deze ondernemer is omgegaan met de reclame en de tekst die hij heeft geplaatst op zijn busje op de turborotonde.

Wij hebben ook vele signalen ontvangen uit de Hoornse samenleving van bewoners die er niets meer van begrijpen waarom de gemeente niet in goed overleg tot een oplossing kan komen met deze ondernemer.

 

De VVD verzoekt het College opnieuw in gesprek te gaan met de heer Reus en de route van de dialoog te volgen alvorens een bodemprocedure te starten.

 

Met vriendelijke groet namens de fractie van de VVD Hoorn,

 

Ronald Louwman, fractievoorzitter