VVD Hoorn stelt artikel 36 vragen over mogelijke sluiting Koffie Corner op station Kersenboogerd

Hoorn, 20 april 2017

Geacht College,

 

Er hebben zich de afgelopen jaren diverse ondernemers gevestigd in de stationswinkel in Hoorn, locatie Kersenboogerd. Het begon met de Wizzle die na vele jaren de deuren moest sluiten. Toen kwam een winkel met Surinaamse maaltijden en broodjes. Door het plaatsen van poortjes en het minder toegankelijk maken van de winkel door de NS moest deze ondernemer helaas haar deuren sluiten. Op dit moment lijkt ook de huidige ondernemer Hero koffie corner, met wie wij contact hebben gehad, zijn deuren te moeten sluiten. Opnieuw speelt de NS hier een belangrijke rol in. Met name omdat, zo hebben wij begrepen, de ondernemer de door de NS gevraagde hogere huur voor beide perrons niet kan voldoen.

Al vele jaren is het gebied rondom het winkelcentrum en stationsgebied een aandachtspunt en een punt van zorg. Veiligheid en leefbaarheid staan er onder druk. Het wegvallen van deze voorziening en het leeg komen te staan van dit gebouw zullen na alle inspanningen opnieuw een achteruitgang zijn voor deze wijk en de directe omgeving van het station. Leefbaarheid en veiligheid zullen zichtbaar verslechteren. Dit is in de ogen van de VVD een zeer ongewenste ontwikkeling. Als gemeente gaan wij niet over individuele contracten van de NS met ondernemers, maar wij kunnen wel vanuit het oogpunt van veiligheid en leefbaarheid beide partijen proberen wat dichter bij elkaar te laten komen.

Vanuit die optiek hebben wij voor u de volgende vragen:

  1. Heeft u ook vernomen dat de huidige ondernemer op het station Kersenboogerd zijn winkel moet gaat sluiten en heeft u hier al actie op ondernomen?
  2. Bent u het met ons eens dat leegstand op de perrons een negatieve uitwerking zal hebben op het gevoel van veiligheid voor treinreizigers, de sociale veiligheid op de perrons, en de aanblik van het stationsgebied in zijn algemeenheid?
  3. Bent u het met ons eens dat een eventueel vertrek van Hero koffie corner ook zeer slecht is voor de sociale veiligheid in de omgeving van het station? 
  4. Kunt u op korte termijn in gesprek gaan met de uitbater/NS-partijen om er zo eventueel voor te zorgen dat de voorziening blijft bestaan?