VVD blijft kritisch over parkeren en publiekstrekker kop Nieuwstraat

Hoe nu verder? Die vraag vat de ontstane situatie voor de plannen voor het oude stadhuis Medemblik goed samen. De projectontwikkelaar won de aanbesteding maar wil de plannen wijzigen. De VVD heeft op de nieuwe plannen veel aanmerkingen, maar wij zijn met name kritisch over de parkeerplaatsen en het wegblijven van een publiekstrekker.

Ten eerste het parkeren. Iedere inwoner, ondernemer en bezoeker van de binnenstad is bekend met het parkeerprobleem. Het opheffen van het terrein aan de Oude Haven heeft een desastreus effect. De VVD wil een oplossing bij het stadhuis zelf, zoals ook beloofd was. In ieder geval met minimaal het huidige aantal parkeerplaatsen en extra parkeerplaatsen voor de woningen. Een garage is haast onvermijdelijk en dat was ook deel van het oorspronkelijke plan.

Dan de publiekstrekker: de VVD heeft altijd gepleit voor bedrijvigheid bij de kop van de Nieuwstraat. Dat kan een grote winkelketen zijn die iets toevoegt aan het huidige winkelbestand en het ‘winkelrondje’ versterkt. Wij hebben daar bij het opstellen van de aanbestedingseisen in 2013 ook een motie voor ingediend om dat als eis te stellen. Als je Medemblik écht op de kaart wilt zetten is dit namelijk een unieke kans. Die kans kan de gemeente dus niet laten lopen, zeker niet nu de economie weer aantrekt.

Een en ander staat los van de cultuurhistorische invulling van het monumentale stadhuis, wat een plan op zichzelf is. Een plek voor cultuur en historie is niet alleen een bibliotheek, maar ook het stadsmuseum en bijvoorbeeld een toeristisch informatiepunt. Een combinatie van functies maakt het echt een 'huis van de stad'. Daarvoor bestaan nog mogelijkheden maar het is jammer dat het enthousiasme voor het totale plan lijkt weggeëbd. Wij zullen bij wethouder Tigges aandringen op een snelle oplossing: weg uit de impasse, mét de bestaande (en extra) parkeerplaatsen en de komst van een publiekstrekker. 

Namens de VVD-fractie, Mark Raat.