Ambtelijke vragen over hinderlijke paaltjes op fietspaden en verzoek om handhaving foutparkeerders op vergunninghoudersplaatsen binnenstad

Naar aanleiding van klachten, opmerkingen en vragen van stadsgenoten heeft de VVD een aantal ambtelijke vragen gesteld. Het betreft vragen over hinderlijke en voor sommige mensen gevaarlijke paaltjes aan het begin en einde van fietspaden en vragen over meer en betere handhaving tegen foutparkeerders op vergunninghoudersplaatsen in de binnenstad. Het betreft de volgende vragen:

 1. Rood/witte paaltjes bij begin en einde van fietspaden.

We kennen ze allemaal, de rood-wit geblokte paaltjes aan het begin en einde van fietspaden die ervoor moeten zorgen dat bredere voertuigen de fietspaden niet op kunnen. 

In de winter zijn de paaltjes weg en in het voorjaar worden ze weer terug geplaatst. Steeds meer bereiken ons zorgelijke vragen over de nut en noodzaak van deze paaltjes. Immers in de winterperiode zijn ze er ook niet (i.v.m. strooien?). Het zijn vooral wat oudere mensen, veelal met fietstassen, voor wie het een gevaarlijke situatie is omdat de onderlinge afstand tussen de paaltjes te krap is voor veel mensen. Er vallen dan ook mensen met de fiets hierdoor.

Vraag: Kunnen de paaltjes niet wat verder uit elkaar geplaatst worden zodat er meer ruimte komt om er tussen door te manoeuvreren? En zo nee, kunnen ze dan niet beter helemaal verdwijnen; immers in de winterperiode staan ze er ook niet.

2. Handhaving foutparkeerders op vergunninghouderplekken binnenstad.

Bewoners van de binnenstad vragen of er niet meer en duidelijker gehandhaafd kan worden tegen foutparkeerders op vergunninghouderplekken.

1.       Er wordt aangegeven dat het regelmatig voorkomt dat men een kraskaart na vier uur vervangt voor een nieuwe kaart van 4 vier uur zodat men dan 8 uur achtereen parkeert. Mag dat?  En zo nee, wordt hier dan tegen opgetreden?

2.      Op het Munnickenveld wordt geklaagd over het feit dat er op de vergunninghouderplekken niet of nauwelijks gehandhaafd wordt; er zijn automobilisten die dit weten en parkeren dan niet hun auto op een betaald parkeren plek maar op een vergunninghouder plek.

Vraag: De VVD verzoekt om meer handhaving en zo mogelijk ook t.a.v. het ongeoorloofde gebruik van kraskaarten.

 Met vriendelijke groet,  Bert van Dijkhuizen, raadslid VVD Hoorn