Geslaagde workshop voor kandidaat-raadsleden

Op woensdag 22 en 29 maart, en 5 april heeft de VVD een workshop voor kandidaat-raadsleden georganiseerd. In totaal hebben 15 ge├»nteresseerden meegedaan aan de avonden, zowel leden als niet-leden. Na de laatste avond waren de reacties van de deelnemers positief: zij hebben er allen iets van geleerd en vonden het erg gezellig. 

Op de eerste avond in Stede Broec hebben Mike Lezaire, Ton Schuitemaker, Martien Krijger en Erik Struijlaart de deelnemers bevraagd naar hun motivatie om actief te worden in de politiek. Verschillende redenen werden genoemd: van meer aandacht voor de kleine kernen, tot het meer geven van verantwoordelijkheid aan mensen voor hun eigen keuzes. Ook hebben wij met de deelnemers gesproken over de 5 liberale kernwaarden. Zie hiervoor beginselen VVD

Tijdens de tweede avond behandelden Bert van Dijkhuizen en Chris de Meij de gemeenteraad in de praktijk. De deelnemers leerden wat moties en amendementen zijn, en wat de raadsgriffier zo allemaal doet. Door het doornemen van een fictieve casus over het plaatsen van een coffeeshop en een kort debat daarover, leerden de deelnemers kennis maken met de verhoudingen voor oppositie en coalitie, voor- en tegenstanders. 

De derde avond stond helemaal in het teken van debat: Mark Raat, Kees Nederhoff en Andrea van Langen hadden 2 stellingen voorbereid over bijzondere bijstand voor zzp-ers en taalcursussen voor vluchtelingen. Tussen de deelnemers ontstonden interessante discussies, waar scherp op elkaar gereageerd werd en meningen goed onderbouwd werden. Een mooie afsluiting van 3 avonden cursus!

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde workshop. Zij bedankt alle deelnemers en trainers voor hun enthousiasme en inbreng. Dit vraagt om een vervolg!