Contact

Voor vragen over politiek-inhoudelijke onderwerpen, neem contact op met de gemeenteco√∂rdinator of fractievoorzitter in de betreffende gemeente. De juiste persoon vindt u hier: Mensen.

Voor vragen over contributies of giften, neem contact op met de penningmeester: Penningmeester.

Voor vragen over uw lidmaatschap, de reglementen/statuten van de VVD of het document afspraken en procedures van de VVD Westfriesland, neem contact op met de secretaris: Secretaris.

Voor vragen over trainingen bij de Haya van Somerenstichting of de VVD Westfriesland, neem contact op met het bestuurslid opleidingen & trainingen: Opleidingen & Trainingen.

Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter of het bestuurslid communicatie & campagne: Voorzitter en Communicatie & Campagne.